Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Datgan cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Llun, 3ydd Mehefin, 2019 4.00 pm - Pwyllgor Cynllunio

4n Cais Rhif: P/2019/0307 - 16 Arley Road, Pandy, Wrecsam

  • Y Cynghorydd John Phillips - Personol a Rhagfarnus - Yn perthyn o bell i rywun sy’n byw mewn eiddo gerllaw. Gadawodd y Cynghorydd y cyfarfod ar gyfer yr eitem hon, ac ni chymerodd ran yn y drafodaeth na phleidleisio wedi hynny.

Cyfarfod:  Dydd Llun, 24ain Mehefin, 2019 2.00 pm - Pwyllgor Trwyddedu Amgylcheddol

9. Cais Trwydded Gyrrwr Hurio Preifat

  • Y Cynghorydd John Phillips - Personol a Rhagfarnus - The applicant was known - The Councillor withdrew from the meeting for this item taking no part in the discussion and voting thereon