Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Datgan cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Llun, 3ydd Mehefin, 2019 4.00 pm - Pwyllgor Cynllunio

4n Cais Rhif: P/2019/0307 - 16 Arley Road, Pandy, Wrecsam

  • Y Cynghorydd John Phillips - Personol a Rhagfarnus - Yn perthyn o bell i rywun sy’n byw mewn eiddo gerllaw. Gadawodd y Cynghorydd y cyfarfod ar gyfer yr eitem hon, ac ni chymerodd ran yn y drafodaeth na phleidleisio wedi hynny.

Cyfarfod:  Dydd Llun, 24ain Mehefin, 2019 2.00 pm - Pwyllgor Trwyddedu Amgylcheddol

9. Cais Trwydded Gyrrwr Hurio Preifat

  • Y Cynghorydd John Phillips - Personol a Rhagfarnus - The applicant was known - The Councillor withdrew from the meeting for this item taking no part in the discussion and voting thereon

Cyfarfod:  Dydd Llun, 2ail Medi, 2019 4.00 pm - Pwyllgor Cynllunio

6. Gorchymyn Diogelu Coed 293/2019 – Coed Llwyneinion, Rhosllanerchrugog, Wrecsam

  • Y Cynghorydd John Phillips - Personol a Rhagfarnus - Mae’n ymwybodol o breswylwyr sydd o bosib o blaid y cais. Gadawodd y Cynghorydd y cyfarfod ar gyfer yr eitem hon, ac ni chymerodd ran yn y drafodaeth na phleidleisio wedi hynny.

Cyfarfod:  Dydd Llun, 9fed Medi, 2019 2.00 pm - Pwyllgor Trwyddedu Amgylcheddol

7. Cais Trwydded Gyrrwr Cerbyd Hurio Preifat

  • Y Cynghorydd John Phillips - Personol a Rhagfarnus - Eitem Rhif 7 – Roedd yr Aelod yn adnabod yr ymgeisydd. Gadawodd y Cynghorydd y cyfarfod ar gyfer yr eitem hon ac ni fu’n rhan o’r drafodaeth na’r bleidlais.