Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Datgan cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Llun, 24ain Mehefin, 2019 2.00 pm - Pwyllgor Trwyddedu Amgylcheddol

9. Cais Trwydded Gyrrwr Hurio Preifat

  • Y Cynghorydd Paul H Pemberton - Personol a Rhagfarnus - The applicant was known - The Councillor withdrew from the meeting for this item taking no part in the discussion and voting thereon

Cyfarfod:  Dydd Llun, 2ail Medi, 2019 4.00 pm - Pwyllgor Cynllunio

6. Gorchymyn Diogelu Coed 293/2019 – Coed Llwyneinion, Rhosllanerchrugog, Wrecsam

  • Y Cynghorydd Paul H Pemberton - Personol a Rhagfarnus - Y perchnogion honedig wedi gwneud cynrychiolaeth i’r Cynghorydd. Gadawodd y Cynghorydd y cyfarfod ar gyfer yr eitem hon, ac ni chymerodd ran yn y drafodaeth na phleidleisio wedi hynny.

Cyfarfod:  Dydd Llun, 23ain Medi, 2019 2.00 pm - Pwyllgor Trwyddedu Amgylcheddol

9. Cais Trwydded Gyrrwr Hurio Preifat

  • Y Cynghorydd Paul H Pemberton - Personol a Rhagfarnus - Roedd y Cynghorydd yn adnabod yr ymgeisydd. Y Cynghorydd allan o’r cyfarfod ar gyfer yr eitem hon, heb gymryd rhan yn y drafodaeth na phleidleisio wedi hynny.

Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 8fed Hydref, 2019 10.00 am - Bwrdd Gweithredol

6. Rhaglen Gyfalaf 2019/20 - 2023/24

  • Y Cynghorydd Paul H Pemberton - Personol - Member of Rhos Community Council. Arhosodd y Cynghorydd yn y cyfarfod gan gymryd rhan yn y drafodaeth wedi hynny.