Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Datgan cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Llun, 3ydd Rhagfyr, 2018 4.00 pm - Pwyllgor Cynllunio

4. Ceisiadau Rheoli Datblygu

  • Y Cynghorydd Paul H Pemberton - Personol a Rhagfarnus - Cais Rhif P/2018/0846, gan ei fod yn adnabod yr ymgeisydd a’r unigolyn a oedd yn siarad yn erbyn y cais. Gadawodd y Cynghorydd y cyfarfod ar gyfer yr eitem hon ac ni fu’n rhan o’r drafodaeth na’r broses bleidleisio wedi hynny.

Cyfarfod:  Dydd Llun, 24ain Mehefin, 2019 2.00 pm - Pwyllgor Trwyddedu Amgylcheddol

9. Cais Trwydded Gyrrwr Hurio Preifat

  • Y Cynghorydd Paul H Pemberton - Personol a Rhagfarnus - The applicant was known - The Councillor withdrew from the meeting for this item taking no part in the discussion and voting thereon