Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Datgan cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 9fed Hydref, 2018 10.00 am - Bwrdd Gweithredol

8. Arolygiad o'n gwasanaethau cyflogaeth dydd - Gwasanaethau Anabledd

  • Y Cynghorydd Robert Walsh - Personol - Is-gadeirydd Cyfeillion Parc Gwledig Dyfroedd Alun. Arhosodd y Cynghorydd yn y cyfarfod gan gymryd rhan yn y drafodaeth wedi hynny.

Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 9fed Hydref, 2018 10.00 am - Bwrdd Gweithredol

10. Rhaglen Gyfalaf 2018/19-2022/23

  • Y Cynghorydd Robert Walsh - Personol - Llywodraethwyr Ysgol. Arhosodd y Cynghorydd yn y cyfarfod gan hawlio eithriad o dan Baragraff 12(2) o God Ymddygiad yr Aelodau, a chymerodd ran yn y drafodaeth wedi hynny.

Cyfarfod:  Dydd Iau, 1af Tachwedd, 2018 2.00 pm - Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd

4. Cydnabyddiaeth Aelodau - Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol

  • Y Cynghorydd Robert Walsh - Personol a Rhagfarnus - am ei fod yn derbyn Lwfans Aelodau ond yn hawlio eithriad fel y cynhwysir ym mharagraff 12(2)(b) o God Ymddygiad aelodau ac arhosodd yn y cyfarfod a chymryd rhan yn y drafodaeth.

Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 13eg Tachwedd, 2018 10.00 am - Bwrdd Gweithredol

5. Cynllun Datblygu Lleol Wrecsam (2013 – 2028)

  • Y Cynghorydd Robert Walsh - Personol - Aelod o Grŵp Parc Gwledig Dyfroedd Alyn. Arhosodd y Cynghorydd yn y cyfarfod gan gymryd rhan yn y drafodaeth wedi hynny.

Cyfarfod:  Dydd Iau, 22ain Tachwedd, 2018 2.00 pm - Cyngor

3. Cynllun Datblygu Lleol Wrecsam (2013 – 2028)

  • Y Cynghorydd Robert Walsh - Personol - Aelod o Grŵp Parc Gwledig Dyfroedd Alyn. Arhosodd y Cynghorydd yn y cyfarfod gan gymryd rhan yn y drafodaeth wedi hynny.

Cyfarfod:  Dydd Llun, 17eg Rhagfyr, 2018 10.30 am - Pwyllgor Craffu Dysgu Gydol Oes

5. Penderfyniadau Anodd 2018/19 - 2019/20

  • Y Cynghorydd Robert Walsh - Personol - The Member has a Library within their Ward. The Councillor remained in the Meeting taking part in the discussion and voting thereon.