Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Datgan cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Iau, 1af Tachwedd, 2018 2.00 pm - Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd

4. Cydnabyddiaeth Aelodau - Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol

  • Y Cynghorydd Mark Pritchard - Personol a Rhagfarnus - am ei fod yn derbyn Lwfans Aelodau ond yn hawlio eithriad fel y cynhwysir ym mharagraff 12(2)(b) o God Ymddygiad aelodau ac arhosodd yn y cyfarfod a chymryd rhan yn y drafodaeth.

Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 11eg Rhagfyr, 2018 9.00 am - Penderfyniadau Dirprwyedig Aelod Arweiniol

2. Cydnabyddiaeth Aelodau - Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol

  • Y Cynghorydd Mark Pritchard - Personol a Rhagfarnus - Cynghorydd Mark Pritchard – Personol a Rhagfarnllyd – buddiolwr posibl. Arhosodd y Cynghorydd yn y cyfarfod gan hawlio eithriad dan Baragraff 12(2) o God Ymddygiad yr Aelodau.