Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Datgan cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 9fed Hydref, 2018 10.00 am - Bwrdd Gweithredol

10. Rhaglen Gyfalaf 2018/19-2022/23

  • Y Cynghorydd Hugh Jones - Personol - Llywodraethwyr Ysgol. Arhosodd y Cynghorydd yn y cyfarfod gan honni esgusodiad o dan Baragraff 12(2) o God Ymddygiad yr Aelodau, a chymryd rhan yn y drafodaeth a phleidleisio wedi hynny.

Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 23ain Gorffennaf, 2019 10.00 am - Bwrdd Gweithredol

11. Cwmni Masnachu'r Awdurdod Lleol

  • Y Cynghorydd Hugh Jones - Personol - Director of Local Authority Trading Company. Arhosodd y Cynghorydd yn y cyfarfod gan gymryd rhan yn y drafodaeth a phleidleisio wedi hynny.