Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Datgan cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 23ain Gorffennaf, 2019 10.00 am - Bwrdd Gweithredol

11. Cwmni Masnachu'r Awdurdod Lleol

  • Y Cynghorydd Hugh Jones - Personol - Cyfarwyddwr Cwmni Masnachu'r Awdurdod Lleol. Arhosodd y Cynghorydd yn y cyfarfod gan gymryd rhan yn y drafodaeth a phleidleisio wedi hynny.

Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 10fed Medi, 2019 10.00 am - Bwrdd Gweithredol

6. Deddf Rhentu Cartrefi (Ffioedd ac ati) (Cymru) 2019

  • Y Cynghorydd Hugh Jones - Personol a Rhagfarnus - Family members are landlords. The Councillor withdrew from the meeting taking no part in the discussion or voting thereon.