Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Datgan cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Llun, 17eg Rhagfyr, 2018 10.30 am - Pwyllgor Craffu Dysgu Gydol Oes

5. Penderfyniadau Anodd 2018/19 - 2019/20

  • Y Cynghorydd Sonia Benbow-Jones - Personol - The Member has a Library within their Ward. The Councillor remained in the Meeting taking part in the discussion and voting thereon.

Cyfarfod:  Dydd Mercher, 6ed Chwefror, 2019 4.00 pm - Pwyllgor Craffu ar Gyflogaeth, Busnes a Buddsoddiad

5. Cynllun Datblygu Gwledig 2014-2020

  • Y Cynghorydd Sonia Benbow-Jones - Personol - Cynghorydd ar gyfer y pentref cynnal. Arhosodd y Cynghorydd yn y cyfarfod gan gymryd rhan yn y drafodaeth wedi hynny.

Cyfarfod:  Dydd Iau, 2ail Mai, 2019 1.30 pm - Pwyllgor Craffu Cwsmeriaid, Perfformiad, Adnoddau a’r Drefn Lywodraethol

6. Adolygiad Polisi Trosglwyddo Asedau – Ffioedd a Thaliadau