Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Datgan cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Llun, 24ain Mehefin, 2019 2.00 pm - Pwyllgor Trwyddedu Amgylcheddol

9. Cais Trwydded Gyrrwr Hurio Preifat

  • Y Cynghorydd David Maddocks - Personol a Rhagfarnus - The applicant was known - The Councillor withdrew from the meeting for this item taking no part in the discussion and voting thereon