Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Datgan cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 8fed Ionawr, 2019 10.00 am - Bwrdd Gweithredol

8. Pêl-droed ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam

  • Y Cynghorydd Paul Jones - Personol - Aelod o Ymddiriedolaeth Cefnogwyr Wrecsam. Arhosodd y Cynghorydd yn y cyfarfod gan gymryd rhan yn y drafodaeth wedi hynny.

Cyfarfod:  Dydd Llun, 1af Gorffennaf, 2019 4.00 pm - Pwyllgor Cynllunio

4i Cais Rhif: P/2018/0673 – TIR I’R GOGLEDD O FFORDD HOLT, WRECSAM

  • Y Cynghorydd Paul Jones - Personol a Rhagfarnus - Is-Gadeirydd Cyngor Cymuned Acton. Gadawodd y Cynghorydd y cyfarfod ar gyfer yr eitem hon, ac ni chymerodd ran yn y drafodaeth na phleidleisio wedi hynny.