Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Datgan cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Llun, 5ed Tachwedd, 2018 4.00 pm - Pwyllgor Cynllunio

4. Ceisiadau Rheoli Datblygu

  • Y Cynghorydd Tina Mannering - Personol - Cais Rhif P/2018/0426 am ei bod wedi rhag-benderfynu’r cais. Gwnaeth y Cynghorydd, yn ei rôl fel un o'r Aelodau Lleol, sylwadau yn unol â Rhan 3, Adran 12(2) Cod Ymddygiad ar gyfer Aelodau Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, gan nodi ei chefnogaeth ar gyfer y datblygiad arfaethedig, ac yna gadawodd y cyfarfod, ac ni fu’n rhan o’r drafodaeth na’r broses bleidleisio wedi hynny.
  • Y Cynghorydd Tina Mannering - Personol a Rhagfarnus - Cais Rhif P/2018/0738 am ei bod wedi rhento tir oddi ar berchennog y safle. Roedd y Cynghorydd eisoes wedi gadael y cyfarfod cyn i’r cais gael ei ystyried.

Cyfarfod:  Dydd Llun, 1af Ebrill, 2019 4.00 pm - Pwyllgor Cynllunio

4. Ceisiadau Rheoli Datblygu

  • Y Cynghorydd Tina Mannering - Personol a Rhagfarnus - Application Code No. P/2018/0997 as Local Member. The Councillor withdrew from the meeting for this item taking no part in the discussion and voting thereon.

Cyfarfod:  Dydd Mercher, 15fed Mai, 2019 4.00 pm - Pwyllgor Craffu ar Ddiogelu, Cymunedau, a Lles/Pwyllgor Craffu Trosedd ac Anrhefn

5. Dyletswydd Digonolrwydd Chwarae