Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Datgan cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Llun, 1af Ebrill, 2019 4.00 pm - Pwyllgor Cynllunio

4. Ceisiadau Rheoli Datblygu

  • Y Cynghorydd Tina Mannering - Personol a Rhagfarnus - Application Code No. P/2018/0997 as Local Member. The Councillor withdrew from the meeting for this item taking no part in the discussion and voting thereon.

Cyfarfod:  Dydd Mercher, 15fed Mai, 2019 4.00 pm - Pwyllgor Craffu ar Ddiogelu, Cymunedau, a Lles/Pwyllgor Craffu Trosedd ac Anrhefn

5. Dyletswydd Digonolrwydd Chwarae


Cyfarfod:  Dydd Llun, 23ain Medi, 2019 2.00 pm - Pwyllgor Trwyddedu Amgylcheddol

9. Cais Trwydded Gyrrwr Hurio Preifat

  • Y Cynghorydd Tina Mannering - Personol a Rhagfarnus - Roedd y Cynghorydd yn adnabod yr ymgeisyd. Y Cynghorydd allan o’r cyfarfod yn ystod yr eitem cyn gynted ag y daeth y cysylltiad yn amlwg, cyn i’r Pwyllgor ddechrau ei drafodaethau. Ni wnaethant gymryd unrhyw ran yn y pleidleisio.