Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Datgan cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Iau, 1af Tachwedd, 2018 2.00 pm - Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd

4. Cydnabyddiaeth Aelodau - Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol

  • Y Cynghorydd Beverley Parry-Jones - Personol a Rhagfarnus - am ei bod yn derbyn Lwfans Aelodau ond yn hawlio eithriad fel y cynhwysir ym mharagraff 12(2)(b) o God Ymddygiad aelodau ac arhosodd yn y cyfarfod a chymryd rhan yn y drafodaeth a phleidleisio wedyn.

Cyfarfod:  Dydd Llun, 17eg Rhagfyr, 2018 10.30 am - Pwyllgor Craffu Dysgu Gydol Oes

5. Penderfyniadau Anodd 2018/19 - 2019/20

  • Y Cynghorydd Beverley Parry-Jones - Personol - The Member has a Library within their Ward. The Councillor remained in the Meeting taking part in the discussion and voting thereon.

Cyfarfod:  Dydd Llun, 20fed Mai, 2019 2.00 pm - Pwyllgor Trwyddedu Amgylcheddol

8. Ymddygiad gyrrwr Hurio Preifat

  • Y Cynghorydd Beverley Parry-Jones - Personol a Rhagfarnus - The driver was known - The Councillor withdrew from the meeting for this item taking no part in the discussion and voting thereon