Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Datgan cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 12fed Mawrth, 2019 10.00 am - Bwrdd Gweithredol

8. Cynllun Asesu a Rheoli Nodweddion Ardal Gadwraeth Canol Tref Wrecsam

  • Y Cynghorydd Andrew Atkinson - Personol - Aelod o Fforwm/Grŵp Llywio Canol Tref Wrecsam. Arhosodd y Cynghorydd yn y cyfarfod gan gymryd rhan yn y drafodaeth a phleidleisio wedi hynny.

Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 23ain Gorffennaf, 2019 10.00 am - Bwrdd Gweithredol

11. Cwmni Masnachu'r Awdurdod Lleol

  • Y Cynghorydd Andrew Atkinson - Personol - Perchennog busnes glanhau. Arhosodd y Cynghorydd yn y cyfarfod gan gymryd rhan yn y drafodaeth a phleidleisio wedi hynny.