Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Datgan cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Llun, 2ail Medi, 2019 4.00 pm - Pwyllgor Cynllunio

4p CAIS RHIF: P/2019/0484 - UNED 10, YSTÂD DDIWYDIANNOL VAUXHALL, RHIWABON, WRECSAM

  • Y Cynghorydd Michael Dixon - Personol - Roedd y cwmni wedi rhoi rhodd i Elusen y mae'r Aelod yn ymddiriedolwr ohono. Arhosodd y Cynghorydd yn y cyfarfod gan gymryd rhan yn y drafodaeth a phleidleisio wedi hynny.