Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Datgan cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Llun, 3ydd Mehefin, 2019 4.00 pm - Pwyllgor Cynllunio

4j Cais Rhif: P/2019/0234 - Hen Gynelau Cwn Glenwyn, Delph Road, Acrefair

  • Y Cynghorydd Marc Jones - Personol a Rhagfarnus - yn adnabod yr Asiant. Gadawodd y Cynghorydd y cyfarfod ar gyfer yr eitem hon, ac ni chymerodd ran yn y drafodaeth na phleidleisio wedi hynny.