Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Datgan cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Mercher, 19eg Rhagfyr, 2018 4.00 pm - Pwyllgor Craffu ar Ddiogelu, Cymunedau, a Lles/Pwyllgor Craffu Trosedd ac Anrhefn

6. Diweddariad Hanner Blwyddyn Perfformiad a Gweithgaredd Gwasanaeth Adrannol (Chwarter 1-2) ar gyfer 2018/2019

  • Y Cynghorydd Gwenfair Jones - Personol - gan ei bod yn wraig i Gomisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru. Arhosodd y Cynghorydd yn y cyfarfod gan gymryd rhan yn y drafodaeth a phleidleisio wedi hynny.

Cyfarfod:  Dydd Mercher, 27ain Mawrth, 2019 1.30 pm - Pwyllgor Craffu Cwsmeriaid, Perfformiad, Adnoddau a’r Drefn Lywodraethol

4. Rhaglen Waith


Cyfarfod:  Dydd Iau, 2ail Mai, 2019 1.30 pm - Pwyllgor Craffu Cwsmeriaid, Perfformiad, Adnoddau a’r Drefn Lywodraethol

5. Alldro Refeniw a Chynigion Dwyn Ymlaen

  • Y Cynghorydd Gwenfair Jones - Personol a Rhagfarnus - School Governor – The Councillor remained in the meeting and claimed an exemption under Article 12(2) of the Members’ Code of Conduct taking part in the discussion and voting thereon

Cyfarfod:  Dydd Iau, 2ail Mai, 2019 1.30 pm - Pwyllgor Craffu Cwsmeriaid, Perfformiad, Adnoddau a’r Drefn Lywodraethol

6. Adolygiad Polisi Trosglwyddo Asedau – Ffioedd a Thaliadau


Cyfarfod:  Dydd Llun, 3ydd Mehefin, 2019 4.00 pm - Pwyllgor Cynllunio

4j Cais Rhif: P/2019/0234 - Hen Gynelau Cwn Glenwyn, Delph Road, Acrefair

  • Y Cynghorydd Gwenfair Jones - Personol a Rhagfarnus - Yn adnabod yr Asiant. Gadawodd y Cynghorydd y cyfarfod ar gyfer yr eitem hon, ac ni chymerodd ran yn y drafodaeth na phleidleisio wedi hynny.

Cyfarfod:  Dydd Llun, 29ain Gorffennaf, 2019 4.00 pm - Pwyllgor Cynllunio

4f CAIS RHIF: P/2019 /0185 – THE BOAT INN, ERBISTOG, WRECSAM

  • Y Cynghorydd Gwenfair Jones - Personol a Rhagfarnus - Yn adnabod y Landlord. Gadawodd y Cynghorydd y cyfarfod ar gyfer yr eitem hon, ac ni chymerodd ran yn y drafodaeth na phleidleisio wedi hynny.

Cyfarfod:  Dydd Llun, 23ain Medi, 2019 2.00 pm - Pwyllgor Trwyddedu Amgylcheddol

9. Cais Trwydded Gyrrwr Hurio Preifat

  • Y Cynghorydd Gwenfair Jones - Personol a Rhagfarnus - Roedd y Cynghorydd yn adnabod yr ymgeisyd. Y Cynghorydd allan o’r cyfarfod yn ystod yr eitem cyn gynted ag y daeth y cysylltiad yn amlwg, cyn i’r Pwyllgor ddechrau ei drafodaethau. Ni wnaethant gymryd unrhyw ran yn y pleidleisio.