Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Datgan cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Llun, 1af Hydref, 2018 4.00 pm - Pwyllgor Cynllunio

4. Ceisiadau Rheoli Datblygu

  • Y Cynghorydd Gwenfair Jones - Personol a Rhagfarnus - Cais Rhif P/2018/0546 - gan ei bod yn wraig i Gomisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru. Gadawodd y Cynghorydd y cyfarfod ar gyfer yr eitem hon ac ni fu’n rhan o’r drafodaeth na’r broses bleidleisio wedi hynny.

Cyfarfod:  Dydd Llun, 5ed Tachwedd, 2018 4.00 pm - Pwyllgor Cynllunio

4. Ceisiadau Rheoli Datblygu

  • Y Cynghorydd Gwenfair Jones - Personol - Cais Rhif P/2018/0738 am ei bod yn aelod o Gyngor Cymuned Gwersyllt. Arhosodd y Cynghorydd yn y cyfarfod yn yr eitem hon gan gymryd rhan yn y drafodaeth a phleidleisio wedi hynny.

Cyfarfod:  Dydd Mercher, 21ain Tachwedd, 2018 4.00 pm - Pwyllgor Craffu ar Ddiogelu, Cymunedau, a Lles/Pwyllgor Craffu Trosedd ac Anrhefn

5. Partneriaeth Diogelwch Cymunedol - Adroddiad Perfformiad

  • Y Cynghorydd Gwenfair Jones - Personol - - gan ei bod yn wraig i Gomisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru. Arhosodd y Cynghorydd yn y cyfarfod gan gymryd rhan yn y drafodaeth a phleidleisio wedi hynny.

Cyfarfod:  Dydd Mercher, 19eg Rhagfyr, 2018 4.00 pm - Pwyllgor Craffu ar Ddiogelu, Cymunedau, a Lles/Pwyllgor Craffu Trosedd ac Anrhefn

6. Diweddariad Hanner Blwyddyn Perfformiad a Gweithgaredd Gwasanaeth Adrannol (Chwarter 1-2) ar gyfer 2018/2019

  • Y Cynghorydd Gwenfair Jones - Personol - gan ei bod yn wraig i Gomisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru. Arhosodd y Cynghorydd yn y cyfarfod gan gymryd rhan yn y drafodaeth a phleidleisio wedi hynny.

Cyfarfod:  Dydd Mercher, 27ain Mawrth, 2019 1.30 pm - Pwyllgor Craffu Cwsmeriaid, Perfformiad, Adnoddau a’r Drefn Lywodraethol

4. Rhaglen Waith


Cyfarfod:  Dydd Iau, 2ail Mai, 2019 1.30 pm - Pwyllgor Craffu Cwsmeriaid, Perfformiad, Adnoddau a’r Drefn Lywodraethol

5. Alldro Refeniw a Chynigion Dwyn Ymlaen

  • Y Cynghorydd Gwenfair Jones - Personol a Rhagfarnus - School Governor – The Councillor remained in the meeting and claimed an exemption under Article 12(2) of the Members’ Code of Conduct taking part in the discussion and voting thereon

Cyfarfod:  Dydd Iau, 2ail Mai, 2019 1.30 pm - Pwyllgor Craffu Cwsmeriaid, Perfformiad, Adnoddau a’r Drefn Lywodraethol

6. Adolygiad Polisi Trosglwyddo Asedau – Ffioedd a Thaliadau


Cyfarfod:  Dydd Llun, 3ydd Mehefin, 2019 4.00 pm - Pwyllgor Cynllunio

4j Cais Rhif: P/2019/0234 - Hen Gynelau Cwn Glenwyn, Delph Road, Acrefair

  • Y Cynghorydd Gwenfair Jones - Personol a Rhagfarnus - Yn adnabod yr Asiant. Gadawodd y Cynghorydd y cyfarfod ar gyfer yr eitem hon, ac ni chymerodd ran yn y drafodaeth na phleidleisio wedi hynny.