Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Datgan cysylltiad

 Datgan cysylltiad ar gyfer eitem ar y rhaglen 'Cais Rhif: P/2018/0673 – TIR I’R GOGLEDD O FFORDD HOLT, WRECSAM'

  • Y Cynghorydd Paul Jones - Personol a Rhagfarnus - Is-Gadeirydd Cyngor Cymuned Acton. Gadawodd y Cynghorydd y cyfarfod ar gyfer yr eitem hon, ac ni chymerodd ran yn y drafodaeth na phleidleisio wedi hynny.