Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Datgan cysylltiad

 Datgan cysylltiad ar gyfer eitem ar y rhaglen 'Cais Rhif: P/2019/0229 – Tir ar Home Farm, Ffordd Gresffordd, Llai, Wrecsam'

  • Y Cynghorydd Adrienne Jeorrett - Personol a Rhagfarnus - Application Code No. P/2019/0229 – speaker known through employment. The Councillor remained in the Meeting taking part in the discussion and voting thereon.