Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Datgan cysylltiad

 Datgan cysylltiad ar gyfer eitem ar y rhaglen 'Cais Rhif: P/2019/0220 - 1 Cilgant Bedwell, Lôn Groes, Wrecsam'

  • Y Cynghorydd John Pritchard - Personol a Rhagfarnus - Application Code No. P/2019/0220 and P/2019/0127 – Member of Sesswick Community Council. The Councillor remained in the meeting taking part in the discussion and voting thereon.