Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Datgan cysylltiad

 Datgan cysylltiad ar gyfer eitem ar y rhaglen 'Cais Rhif: P/2019/0089 – Canolfan Arddio Ferndale, Ffordd y Bers, Caego, Wrecsam'

  • Y Cynghorydd Paul Roberts - Personol a Rhagfarnus - Application No. P/2019/0089 – home address mentioned during the debate. The Councillor withdrew from the meeting for this item taking no part in the discussion and voting thereon.