Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Datgan cysylltiad

 Datgan cysylltiad ar gyfer eitem ar y rhaglen 'Ceisiadau Rheoli Datblygu'

  • Y Cynghorydd Tina Mannering - Personol a Rhagfarnus - Application Code No. P/2018/0997 as Local Member. The Councillor withdrew from the meeting for this item taking no part in the discussion and voting thereon.