Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Datgan cysylltiad

 Datgan cysylltiad ar gyfer eitem ar y rhaglen 'Diweddaru Polisi a Ffioedd Trwyddedu Tai Amlfeddiannaeth'

  • Y Cynghorydd Terry Evans - Personol a Rhagfarnus - Landlord lleol, perchennog Tai Amlfeddiannaeth. Gadawodd y Cynghorydd y cyfarfod ar gyfer yr eitem hon, ac ni chymerodd ran yn y drafodaeth na phleidleisio wedi hynny.