Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Datgan cysylltiad

 Datgan cysylltiad ar gyfer eitem ar y rhaglen 'Cynllun Asesu a Rheoli Nodweddion Ardal Gadwraeth Canol Tref Wrecsam'

  • Y Cynghorydd Adrienne Jeorrett - Personol - Aelod o Fforwm/Grŵp Llywio Canol Tref Wrecsam. Arhosodd y Cynghorydd yn y cyfarfod gan gymryd rhan yn y drafodaeth wedi hynny.
  • Y Cynghorydd Andrew Atkinson - Personol - Aelod o Fforwm/Grŵp Llywio Canol Tref Wrecsam. Arhosodd y Cynghorydd yn y cyfarfod gan gymryd rhan yn y drafodaeth a phleidleisio wedi hynny.
  • Y Cynghorydd Phil Wynn - Personol - Aelod o Fforwm/Grŵp Llywio Canol Tref Wrecsam. Arhosodd y Cynghorydd yn y cyfarfod gan gymryd rhan yn y drafodaeth a phleidleisio wedi hynny.