Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Datgan cysylltiad

 Datgan cysylltiad ar gyfer eitem ar y rhaglen 'Cynllun Gwella Hawliau Tramwy Wrecsam'

  • Y Cynghorydd Joan Lowe - Personol - Tirfeddiannwr. Arhosodd y Cynghorydd yn y cyfarfod gan gymryd rhan yn y drafodaeth a phleidleisio wedi hynny.
  • Y Cynghorydd Trevor Bates - Personol - Tirfeddiannwr. Arhosodd y Cynghorydd yn y cyfarfod gan gymryd rhan yn y drafodaeth a phleidleisio wedi hynny.