Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Datgan cysylltiad

 Datgan cysylltiad ar gyfer eitem ar y rhaglen 'Ffioedd Parcio i Bobl Anabl a Meysydd Parcio Parciau Gwledig'

  • Y Cynghorydd Michael Dixon - Personol a Rhagfarnus - Cyfaill Melin y Nant. Gadawodd y Cynghorydd y cyfarfod ar gyfer yr eitem hon, ac ni chymerodd ran yn y drafodaeth na phleidleisio wedi hynny.
  • Y Cynghorydd Robert Walsh - Personol - Is-gadeirydd Parc Gwledig Dyfroedd Alyn. Arhosodd y Cynghorydd yn y cyfarfod gan gymryd rhan yn y drafodaeth wedi hynny.