Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Datgan cysylltiad

 Datgan cysylltiad ar gyfer eitem ar y rhaglen 'Cyllideb Refeniw 2018-20'

  • Y Cynghorydd Adrienne Jeorrett - Personol a Rhagfarnus - Llywodraethwr Ysgol. Arhosodd y Cynghorydd yn y cyfarfod gan hawlio eithriad o dan Baragraff 12(2) Cod Ymddygiad yr Aelodau a chymerodd ran yn y drafodaeth ar y mater.
  • Y Cynghorydd Frank Hemmings - Personol a Rhagfarnus - Llywodraethwr Ysgol. Arhosodd y Cynghorydd yn y cyfarfod gan hawlio eithriad o dan Baragraff 12(2) Cod Ymddygiad yr Aelodau a chymerodd ran yn y drafodaeth ar y mater.
  • Y Cynghorydd Joan Lowe - Personol a Rhagfarnus - Llywodraethwr Ysgol. Arhosodd y Cynghorydd yn y cyfarfod gan honni esgusodiad o dan Erthygl 12(2) o God Ymddygiad yr Aelodau, cymryd rhan yn y drafodaeth ac yn achos Aelodau Gweithredol o'r Bwrdd, pleidleisio wedi hynny.
  • Y Cynghorydd John Pritchard - Personol a Rhagfarnus - Llywodraethwr Ysgol. Arhosodd y Cynghorydd yn y cyfarfod gan hawlio eithriad o dan Baragraff 12(2) Cod Ymddygiad yr Aelodau a chymerodd ran yn y drafodaeth ar y mater.