Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Datgan cysylltiad

 Datgan cysylltiad ar gyfer eitem ar y rhaglen 'Cais Trwydded Gyrrwr Cerbyd Hurio Preifat'

  • Y Cynghorydd John Phillips - Personol a Rhagfarnus - Eitem Rhif 7 – Roedd yr Aelod yn adnabod yr ymgeisydd. Gadawodd y Cynghorydd y cyfarfod ar gyfer yr eitem hon ac ni fu’n rhan o’r drafodaeth na’r bleidlais.