Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Datgan cysylltiad

 Datgan cysylltiad ar gyfer eitem ar y rhaglen 'CAIS RHIF: P/2019 /0185 – THE BOAT INN, ERBISTOG, WRECSAM'

  • Y Cynghorydd Gwenfair Jones - Personol a Rhagfarnus - Yn adnabod y Landlord. Gadawodd y Cynghorydd y cyfarfod ar gyfer yr eitem hon, ac ni chymerodd ran yn y drafodaeth na phleidleisio wedi hynny.