Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Datgan cysylltiad

 Datgan cysylltiad ar gyfer eitem ar y rhaglen 'CAIS RHIF: P/2018 /1087 – TIR GYFERBYN Â WILKINSON, PARC BUSNES, DE FFORDD CLYWEDOG, YSTÂD DDIWYDIANNOL WRECSAM, WRECSAM'

  • Y Cynghorydd Paul Roberts - Personol a Rhagfarnus - Perthynas yn yr ardal. Gadawodd y Cynghorydd y cyfarfod ar gyfer yr eitem hon, ac ni chymerodd ran yn y drafodaeth na phleidleisio wedi hynny.