Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Datgan cysylltiad

 Datgan cysylltiad ar gyfer eitem ar y rhaglen 'Cwmni Masnachu'r Awdurdod Lleol'

  • Y Cynghorydd Andrew Atkinson - Personol - Perchennog busnes glanhau. Arhosodd y Cynghorydd yn y cyfarfod gan gymryd rhan yn y drafodaeth a phleidleisio wedi hynny.
  • Y Cynghorydd David A Bithell - Personol a Rhagfarnus - Llywodraethwyr Ysgol. Arhosodd y Cynghorydd yn y cyfarfod gan honni esgusodiad o dan Baragraff 12(2) o God Ymddygiad yr Aelodau, a chymryd rhan yn y drafodaeth a phleidleisio wedi hynny.
  • Y Cynghorydd Hugh Jones - Personol - Cyfarwyddwr Cwmni Masnachu'r Awdurdod Lleol. Arhosodd y Cynghorydd yn y cyfarfod gan gymryd rhan yn y drafodaeth a phleidleisio wedi hynny.
  • Y Cynghorydd Joan Lowe - Personol a Rhagfarnus - Llywodraethwyr Ysgol. Arhosodd y Cynghorydd yn y cyfarfod gan honni esgusodiad o dan Baragraff 12(2) o God Ymddygiad yr Aelodau, a chymryd rhan yn y drafodaeth a phleidleisio wedi hynny.