Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Datgan cysylltiad

 Datgan cysylltiad ar gyfer eitem ar y rhaglen 'Rhaglen Gyfalaf 2018/19-2022/23'

  • Y Cynghorydd Brian Cameron - Personol a Rhagfarnus - Llywodraethwyr Ysgol. Arhosodd y Cynghorydd yn y cyfarfod gan hawlio eithriad o dan Baragraff 12(2) o God Ymddygiad yr Aelodau, a chymerodd ran yn y drafodaeth wedi hynny.
  • Y Cynghorydd Dana Davies - Personol a Rhagfarnus - Llywodraethwyr Ysgol. Arhosodd y Cynghorydd yn y cyfarfod gan hawlio eithriad o dan Baragraff 12(2) o God Ymddygiad yr Aelodau, a chymerodd ran yn y drafodaeth wedi hynny. Rhiant i blentyn sy’n mynychu Ysgol a nodwyd yn yr adroddiad and Member of a Community Council who are in receipt of a childcare offer grant. Arhosodd y Cynghorydd yn y cyfarfod gan gymryd rhan yn y drafodaeth wedi hynny.
  • Y Cynghorydd Dana Davies - Personol - Rhiant i blant sy’n mynychu Ysgol a nodwyd yn yr adroddiad. Arhosodd y Cynghorydd yn y cyfarfod gan gymryd rhan yn y drafodaeth wedi hynny.
  • Y Cynghorydd Dana Davies - Personol - Aelod o Gyngor Cymuned sy’n derbyn grant y cynnig gofal plant. Arhosodd y Cynghorydd yn y cyfarfod gan gymryd rhan yn y drafodaeth wedi hynny.
  • Y Cynghorydd Frank Hemmings - Personol a Rhagfarnus - Llywodraethwyr Ysgol. Arhosodd y Cynghorydd yn y cyfarfod gan hawlio eithriad o dan Baragraff 12(2) o God Ymddygiad yr Aelodau, a chymerodd ran yn y drafodaeth wedi hynny.
  • Y Cynghorydd Graham Rogers - Personol a Rhagfarnus - Llywodraethwyr Ysgol. Arhosodd y Cynghorydd yn y cyfarfod gan hawlio eithriad o dan Baragraff 12(2) o God Ymddygiad yr Aelodau, a chymerodd ran yn y drafodaeth wedi hynny.
  • Y Cynghorydd Joan Lowe - Personol - Aelod o Gyngor Cymuned sy’n derbyn grant y cynnig gofal plant. Arhosodd y Cynghorydd yn y cyfarfod gan gymryd rhan yn y drafodaeth a phleidleisio wedi hynny.
  • Y Cynghorydd R Alun Jenkins - Personol a Rhagfarnus - Llywodraethwyr Ysgol. Arhosodd y Cynghorydd yn y cyfarfod gan hawlio eithriad o dan Baragraff 12(2) o God Ymddygiad yr Aelodau, a chymerodd ran yn y drafodaeth wedi hynny.