Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Manylion y mater

Penodi Aelodau i'r Bwrdd Gweithredol, Pwyllgorau, Pwyllgorau Craffu a Phaneli Amrywiol

Math o benderfyniad: Non-key

Statws Penderfyniad: Argymhellion a Gymeradwywyd

Penderfyniadau

Eitemau ar y rhaglen