Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Manylion y mater

Enwebiadau ar gyfer Ethol Maer a Phenodi Dirprwy Faer ar gyfer 2019/20

Math o benderfyniad: Non-key

Statws Penderfyniad: Argymhellion a Gymeradwywyd

Eitemau ar y rhaglen