Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Executive post

Aelod Arweiniol Pobl – Iechyd a Gofal Cymdeithasol i Oedolion

Disgrifiad

Mae disgrifiadau rôl yn Rhan 2, Erthygl 2 o Gyfansoddiad y Cyngor ac mae Erthygl 7.06 y Cyfansoddiad yn disgrifio cyfrifoldebau generig Aelodau Arweiniol.

 

Post yn cael ei ddal gan