Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Swydd Gweithredol

Aelod Arweiniol Pobl – Cymunedau, Partneriaethau, Gwarchod y Cyhoedd a Diogelwch Cymunedau

Disgrifiad

Mae disgrifiadau rôl yn Rhan 2, Erthygl 2 o Gyfansoddiad y Cyngor ac mae Erthygl 7.06 y Cyfansoddiad yn disgrifio cyfrifoldebau generig Aelodau Arweiniol.

 

Post yn cael ei ddal gan