Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cyngor Bwrdeistref Sirol - Dydd Iau, 3ydd Mai, 2012

Canlyniadau'r etholiad yn ôl plaid
Enw Plaid Seddi a enillwyd % y pleidleisiau
Llafur Cymru 23 41%
Annibynnol - 17 25%
Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 4 11%
Ymgeisydd Plaid Geidwadol Cymru. 4 10%
Plaid Cymru 1 7%
Ceidwadwyr Cymreig 1 2%
Annibynnol 1 1%
1 < 1%
The Labour and Co-Operative Party Candidate 0 < 1%
British National Party 0 < 1%
Conservative and Unionist Party 0 < 1%
Plaid Annibyniaeth y DU 0 < 1%
Y nifer a bleidleisiodd: n/a