Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Bwrdeistref Sirol - Etholiadau Lleol - Dydd Iau, 4ydd Mai, 2017

Canlyniadau'r etholiad yn ôl plaid
Enw Plaid Seddi a enillwyd % y pleidleisiau
Annibynnol - 25 41%
Llafur Cymru 12 26%
Ymgeisydd Plaid Geidwadol Cymru 9 16%
Plaid Cymru 3 6%
Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 2 9%
Dim wedi eu nodi 1 < 1%
Plaid Werdd 0 < 1%
Plaid Annibyniaeth y DU 0 < 1%
Y nifer a bleidleisiodd: 40%