Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cymuned - Etholiadau Lleol - Dydd Iau, 4ydd Mai, 2017

Canlyniadau'r etholiad yn ôl plaid
Enw Plaid Seddi a enillwyd % y pleidleisiau
244 63%
Annibynnol - 48 11%
Llafur Cymru 34 15%
Plaid Cymru 9 9%
Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 8 0%
Annibynnol 3 0%
Plaid Annibyniaeth y DU 3 0%
Ymgeisydd Plaid Geidwadol Cymru. 1 2%
Y nifer a bleidleisiodd: n/a