Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Wrecsam

Etholiad Senedd y DU (Etholaeth Wrecsam) - Dydd Iau, 8fed Mehefin, 2017

Wrecsam - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiadol Parti Pleidleisiau %
Ian Colin Lucas Llafur Cymru 17153 49% Wedi'i ethol
Andrew Atkinson Ymgeisydd Plaid Geidwadol Cymru. 15321 44% Heb ei ethol
Carrie Harper Plaid Cymru 1753 5% Heb ei ethol
Carole Georgina Tetley O'Toole Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 865 2% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Cyfanswm Pleidleisiau 35092
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 68
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Ian Colin Lucas 49% Wedi'i ethol
Andrew Atkinson 44% Heb ei ethol
Carrie Harper 5% Heb ei ethol
Carole Georgina Tetley O'Toole 2% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
Marciau ychwanegol15
Ddi-rym53
Cyfanswm a wrthodwyd68