Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Yr Orsedd

Cyngor Bwrdeistref Sirol - Dydd Iau, 3ydd Mai, 2012

Yr Orsedd - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiadol Parti Pleidleisiau %
Y Cynghorydd Hugh Jones Ymgeisydd Plaid Geidwadol Cymru. 719 77% Wedi'i ethol
Derek William Lawrence Burnham Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 210 23% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 929
Etholaeth 2602
Number of ballot papers issued 950
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 20
Y nifer a bleidleisiodd 37%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Y Cynghorydd Hugh Jones 77% Wedi'i ethol
Derek William Lawrence Burnham 23% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
Marciau ychwanegol5
Ddi-rym15
Cyfanswm a wrthodwyd20