Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Ponciau

Cyngor Bwrdeistref Sirol - Dydd Iau, 3ydd Mai, 2012

Ponciau - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiadol Parti Pleidleisiau %
Y Cynghorydd Paul H Pemberton Annibynnol - 973 45% Wedi'i ethol
Y Cynghorydd Kevin Hughes Llafur Cymru 737 34% Wedi'i ethol
Nerys Wyn Gibbon Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 435 20% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 2
Cyfanswm Pleidleisiau 2145
Etholaeth 3708
Number of ballot papers issued 1373
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 2
Y nifer a bleidleisiodd 37%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Y Cynghorydd Paul H Pemberton 45% Wedi'i ethol
Y Cynghorydd Kevin Hughes 34% Wedi'i ethol
Nerys Wyn Gibbon 20% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
Marciau ychwanegol1
Ddi-rym1
Cyfanswm a wrthodwyd2