Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Plas Madoc

Cyngor Bwrdeistref Sirol - Dydd Iau, 3ydd Mai, 2012

Plas Madoc - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiadol Parti Pleidleisiau %
Y Cynghorydd Paul Blackwell Llafur Cymru 178 68% Wedi'i ethol
Malcolm Austin Hughes Annibynnol - 83 32% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 261
Etholaeth 1313
Number of ballot papers issued 261
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 1
Y nifer a bleidleisiodd 20%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Y Cynghorydd Paul Blackwell 68% Wedi'i ethol
Malcolm Austin Hughes 32% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
Marciau ychwanegol1
Cyfanswm a wrthodwyd1