Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Penycae a De Rhiwabon

Cyngor Bwrdeistref Sirol - Dydd Iau, 3ydd Mai, 2012

Penycae a De Rhiwabon - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiadol Parti Pleidleisiau %
Y Cynghorydd Mrs JM Lowe Annibynnol - 431 65% Wedi'i ethol
William Bruce Woodfine-Jones Llafur Cymru 234 35% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 665
Etholaeth 1967
Number of ballot papers issued 668
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 3
Y nifer a bleidleisiodd 34%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Y Cynghorydd Mrs JM Lowe 65% Wedi'i ethol
William Bruce Woodfine-Jones 35% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
Ddi-rym3
Cyfanswm a wrthodwyd3