Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Pen-y-cae

Cyngor Bwrdeistref Sirol - Dydd Iau, 3ydd Mai, 2012

Pen-y-cae - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiadol Parti Pleidleisiau %
Y Cynghorydd John Phillips Annibynnol - 277 49% Wedi'i ethol
Richard William Caldecott Llafur Cymru 162 28% Heb ei ethol
Geoffrey Edwards Annibynnol - 130 23% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 569
Etholaeth 1565
Number of ballot papers issued 572
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 3
Y nifer a bleidleisiodd 37%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Y Cynghorydd John Phillips 49% Wedi'i ethol
Richard William Caldecott 28% Heb ei ethol
Geoffrey Edwards 23% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
Marciau ychwanegol1
Ddi-rym2
Cyfanswm a wrthodwyd3