Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Offa

Cyngor Bwrdeistref Sirol - Dydd Iau, 3ydd Mai, 2012

Offa - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiadol Parti Pleidleisiau %
Y Cynghorydd R Alun Jenkins Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 297 53% Wedi'i ethol
Patrick Oliver Llafur Cymru 139 25% Heb ei ethol
Piotr Dariusz Lipka Ymgeisydd Plaid Geidwadol Cymru. 121 22% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 557
Etholaeth 2069
Number of ballot papers issued 558
Y nifer a bleidleisiodd 27%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Y Cynghorydd R Alun Jenkins 53% Wedi'i ethol
Patrick Oliver 25% Heb ei ethol
Piotr Dariusz Lipka 22% Heb ei ethol