Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Canlyniadau'r etholiad ar gyfer New Broughton

Cyngor Bwrdeistref Sirol - Dydd Iau, 3ydd Mai, 2012

New Broughton - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiadol Parti Pleidleisiau %
Y Cynghorydd T Alan Edwards Annibynnol - 398 55% Wedi'i ethol
Jeanette Ann Whiteley Llafur Cymru 320 45% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 718
Etholaeth 2668
Number of ballot papers issued 720
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 2
Y nifer a bleidleisiodd 27%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Y Cynghorydd T Alan Edwards 55% Wedi'i ethol
Jeanette Ann Whiteley 45% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
Ddi-rym2
Cyfanswm a wrthodwyd2