Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Mwynglawdd

Cyngor Bwrdeistref Sirol - Dydd Iau, 3ydd Mai, 2012

Mwynglawdd - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiadol Parti Pleidleisiau %
Y Cynghorydd David Kelly Annibynnol - 457 59% Wedi'i ethol
Adrian Elfed Williams Llafur Cymru 312 41% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 769
Etholaeth 1909
Number of ballot papers issued 775
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 6
Y nifer a bleidleisiodd 41%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Y Cynghorydd David Kelly 59% Wedi'i ethol
Adrian Elfed Williams 41% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
Marciau ychwanegol2
Ddi-rym4
Cyfanswm a wrthodwyd6