Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Marchwiel

Cyngor Bwrdeistref Sirol - Dydd Iau, 3ydd Mai, 2012

Marchwiel - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiadol Parti Pleidleisiau %
Y Cynghorydd John Pritchard Annibynnol - 488 80% Wedi'i ethol
Roger Anthony Brierley-Jones Ymgeisydd Plaid Geidwadol Cymru. 125 20% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 613
Etholaeth 1899
Number of ballot papers issued 617
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 4
Y nifer a bleidleisiodd 32%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Y Cynghorydd John Pritchard 80% Wedi'i ethol
Roger Anthony Brierley-Jones 20% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
Ddi-rym4
Cyfanswm a wrthodwyd4