Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Little Acton

Cyngor Bwrdeistref Sirol - Dydd Iau, 3ydd Mai, 2012

Little Acton - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiadol Parti Pleidleisiau %
Y Cynghorydd William Baldwin Annibynnol - 288 38% Wedi'i ethol
Ronald Albert Davies Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 279 37% Heb ei ethol
Andrew James Richards Llafur Cymru 195 26% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 762
Etholaeth 1845
Number of ballot papers issued 763
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 1
Y nifer a bleidleisiodd 41%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Y Cynghorydd William Baldwin 38% Wedi'i ethol
Ronald Albert Davies 37% Heb ei ethol
Andrew James Richards 26% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
Ddi-rym1
Cyfanswm a wrthodwyd1