Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Holt

Cyngor Bwrdeistref Sirol - Dydd Iau, 3ydd Mai, 2012

Holt - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiadol Parti Pleidleisiau %
Y Cynghorydd M G Morris Ymgeisydd Plaid Geidwadol Cymru. 510 67% Wedi'i ethol
Luke Dominic Evans Llafur Cymru 188 25% Heb ei ethol
Winifred June Craddock Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 58 8% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 756
Etholaeth 2566
Number of ballot papers issued 769
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 13
Y nifer a bleidleisiodd 30%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Y Cynghorydd M G Morris 67% Wedi'i ethol
Luke Dominic Evans 25% Heb ei ethol
Winifred June Craddock 8% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
Marciau ychwanegol3
No Marks6
Ddi-rym4
Cyfanswm a wrthodwyd13