Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Hermitage

Cyngor Bwrdeistref Sirol - Dydd Iau, 3ydd Mai, 2012

Hermitage - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiadol Parti Pleidleisiau %
Y Cynghorydd Graham Rogers Llafur Cymru 216 41% Wedi'i ethol
George David James Annibynnol - 121 23% Heb ei ethol
John Stephen Williams Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 84 16% Heb ei ethol
Maurice Jones Plaid Cymru 59 11% Heb ei ethol
Cliff Ottley-Thistlethwaite 42 8% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 522
Etholaeth 1741
Number of ballot papers issued 524
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 2
Y nifer a bleidleisiodd 30%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Y Cynghorydd Graham Rogers 41% Wedi'i ethol
George David James 23% Heb ei ethol
John Stephen Williams 16% Heb ei ethol
Maurice Jones 11% Heb ei ethol
Cliff Ottley-Thistlethwaite 8% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
Marciau ychwanegol2
Cyfanswm a wrthodwyd2