Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Dwyrain a De Gwersyllt

Cyngor Bwrdeistref Sirol - Dydd Iau, 3ydd Mai, 2012

Dwyrain a De Gwersyllt - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiadol Parti Pleidleisiau %
Y Cynghorydd D J Griffiths Llafur Cymru 794 50% Wedi'i ethol
Y Cynghorydd Bernie McCann Llafur Cymru 439 28% Wedi'i ethol
Robert Owen Walsh Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 363 23% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 2
Cyfanswm Pleidleisiau 1596
Etholaeth 3641
Number of ballot papers issued 1077
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 12
Y nifer a bleidleisiodd 30%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Y Cynghorydd D J Griffiths 50% Wedi'i ethol
Y Cynghorydd Bernie McCann 28% Wedi'i ethol
Robert Owen Walsh 23% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
Ddi-rym12
Cyfanswm a wrthodwyd12